Underskriftindsamling mod en sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

petition4De 4 blå oppositionspartier (DF, venstre, de konservative og LA) har fremsat et fælles beslutningsforslag om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og indføre en ungdomsdomstol for de 12-17årige, der udover jurister også skal have børnefaglig kompetence. Forslaget, der vil blive gennemført, hvis blå blok vinder valget, betyder, at børn helt ned til 5. klasse vil kunne stilles for en domstol.

–          Det er ejendommeligt, at forslaget kommer netop nu, hvor tal fra politiet viser, at de 10-14åriges kriminalitet er faldet med ikke mindre end 66 % siden 2006. Det tyder på, at forældre og kommuner er på rette vej. Det er derfor et mysterium, hvorfor man vil ændre til et system, der kendes fra lande med højere ungdomskriminalitet.

–          Den af den tidligere borgerlige regering nedsatte ungdomskommission bestående af politifolk, anklagere, dommere, ungdomsinstitutionsledere, børnesagkyndige og forskere behandlede spørgsmålet om en nedsættelse fra 15 til 14 år meget omhyggeligt over næsten 50 sider. Man forudsatte en ungdomsdomstol, men nåede alligevel til en klar afvisning bl.a. fordi der er en stemplingseffekt for barnet ved at stille det for en domstol, der kan få negativ betydning for dets fremtid.

–          Da den kriminelle lavalder i en periode var nedsat til 14 år gav det ingen ændring i kriminalitetsmønsteret for de 14-årige. Ligesom det ikke ændrede sig, da den blev sat ned igen til 14 år.

–          Forslagsstillerne fremhæver, at der er tale om en retssikkerhedsgaranti for barnet, idet det nu vil få en forsvarer. En forsvarer vil imidlertid koncentrere sig om beviserne mod barnet og ikke råde barnet til at tilstå noget, der ikke kan bevises. Men er det det, et barn, der er trådt ved siden af, har brug for? Har det ikke brug for at sætte sig ned med en voksen, det har tillid til, og lægge kortene på bordet, så det skete så vidt muligt kan gøres godt igen, og barnet kan komme videre med en ren samvittighed? Retssikkerhed for børn er omsorg og opdragelse – ikke forsøg på at skjule kriminalitet.

–          Nedennævnte organisationer og langt de fleste eksperter støtter vore synspunkter.   Hvis du ligesom vi mener, at børn under 15 år skal opdrages (helst af deres forældre) og ikke straffes af det juridiske system, beder vi dig skrive under på denne underskriftindsamling – og sende et link til dine venner.

• Forsete
• Børnerådet
• Fængselsforbundet
• Kriminalforsorgsforeningen
• Dansk Socialrådgiverforening
• FADD – foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
• LOS – de private sociale tilbud
• Red Barnet
• BUPL
• Socialpædagogerne
• HK-Kommunal
• Skole og forældre, København
• Danmarks Lærerforening
• Københavns lærerforening
• Det kriminalpræventive Råd

 

For mere information se disse to kroniker:
Blå Bloks kronik i Berlingske af 13.september 2014:
http://www.b.dk/kronikker/indsatsen-skal-skaerpes-for-helt-unge-kriminelle

Eva Smiths kronik i Politiken af 21. september 2014:
http://politiken.dk/debat/ECE2401215/har-de-borgerlige-politikere-glemt-hvordan-deres-boern-var-som-12-aarige/

 

Skriv under her og gør en forskel.

Program for konferencen 19. maj 2015

Konference om sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år

 Programmet for dagen ser således ud:

 

Ordstyrer: Tidligere advokat Manfred W. Petersen

Kl. 14.30   Velkomst ved Forsetes formand Ole Ingstrup.

Kl. 14.40   Indledning af konferencen ved tidligere professor Eva Smith.

Kl. 14.55   Politikerne kommer med korte indlæg af ca. 5 min. varighed i følgende

rækkefølge:

 

 • Simon Emil Ammitzbøll (LA) (får dog 10 min. da fortalerne for forslaget blandt politikerne er i mindretal og Peter Skaarup DF kommer lidt senere),
 • Trine Bramsen (S),
 • Jeppe Mikkelsen (R),
 • Karina Lorentzen (SF),
 • Pernille Skipper (Ø),
 • Josephine Fock (Alternativet).
 • Når Peter Skaarup ankommer får han ordet.

 

Kl. 15.35   Diskussion mellem paneldeltagerne.

Kl. 16.00   Pause med en forfriskning.

Kl. 16.20   Spørgsmål til og diskussion mellem panelet og konferencedeltagerne.

Kl. 17.20 Opsamling af konferencen ved ordstyreren.

Kl. 17.30   Afslutning på konferencen ved formanden for Forsete Ole Ingstrup.

 

Vel mødt – den 19. maj 2015.

Indbydelse til vigtig konference om: Sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

Indbydelse til vigtig konference om:

Sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år

Kom og diskuter forslaget med politikerne.

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete inviterer hermed til konference om ovenstående tema:

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 14.30-17.30 i Tøjhusmuseets rustkammersal

Tøjhusgade 3, 1220 København.

Tænketanken Forsete har taget initiativ til konferencen da de 4 borgerlige partier (DF, LA, C og V) både ønsker en særlig ungdomsdomstol og sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

Forsete mener på den baggrund, at det er meget vigtigt, at få en ordentlig offentlig debat om sagen, inden forslaget eventuelt bliver til virkelighed.

Følgende politikere deltager i panelet på konferencen: Trine Bramsen (S), Peter Skaarup (DF), Karina Lorentzen (SF), Pernille Skipper (Ø), Jeppe Mikkelsen, (R), Josephine Fock (Alternativet), Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Programmet ser ud som følger og ledes af en ordstyrer:

 1. Velkomst ved formanden for Forsete Ole Ingstrup
 2. Indleder på konferencen: Eva Schmidt, tidl. professor, dr. jur. strafferet, tidl. formand for Det Kriminalpræventive Råd
 3. Panelet bestående af 7 politikere (nævnt ovenfor) holder kort oplæg hver om deres holdning til temaet
 4. Diskussion mellem de politiske partier om deres synspunkter
 5. Pause
 6. Spørgsmål til og diskussion med panelet fra sagkundskaben og fra salen
 7. Opsamling og afslutning ved formanden for Forsete Ole Ingstrup.

Tilmelding til konferencen skal ske til følgende link:  http://forsete.org/tilmelding/. Ved problemer kontakt da David Tolstrup Janlow – david.janlow@gmail.com

 

Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til Anne Berglund tlf. 26826577 / anne.berglund@email.dk

 

Med venlig hilsen på Forsetes vegne

Ole Ingstrup, Formand.

Følg, del og like os på facebook

Mod nedsættelse af den kriminelle lavlader til 12 år!

Forsete har igennem det sidste halve år arbejdet tæt sammen med en række organisationer og individer på, at stoppe nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Disse organisationer er:

 •  LOS – De private sociale tilbud
 • Københavns Lærerforening
 • Fængselsforbundet
 • FADD – Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Red Barnet
 • Huset Zornig
 • BUPL
 • Socialpædagogerne
 • HK-kommunal
 • Skole og Forældre København
 • Danmarks Lærerforening

Siden da har andre organisationer ytret deres støtte for kampagnen på Facebook og målet er, at samle endnu flere organisationers og individers støtte. Derfor opfordrer Forsete til at følge, dele og like på Facebook.