Medlemmer

Bystyrelse:

 Helle Lokdam, Formand

Advokat

helle@lokdam.dk


Bodil Philip, Næstformand

Tidligere fængselsinspektør Statsfængslet i Ringe

bodil.philip@gmail.com


Manfred W. Petersen, Sekretær

Tidligere Forsvarsadvokat

manfred.w.petersen@gmail.com


Kasper Fisker, Kasserer

Kasserer. Stabsleder i Den Kriminalpræventive Enhed, Albertlund Kommune

kasper.fisker@albertslund.dk


Birgitte Holmberg Pedersen, Bestyrelsesmedlem

Retspræsident i Helsingør

bhp@domstol.dk


Medlemmer:

Allan Baumann

Faglig sekretær, BUPL

allan@baumann.dk


Anette Storgaard

Lektor ved Juridisk Institut Aarhus

as@law.au.dk


Anne Berglund

Konsulent i Skole- og dagbehandlingsinstitutionen Sputnik

anb@skolensputnik.dk


Annette Esdorf

Vicedirektør i Kriminalforsorgen

ae@kriminalforsorgen.dk


 Annika Snare

Lektor, dr.crim., Kriminologi, KU

annika.snare@gmail.com


Bettina Post

bettinapost@hotmail.com


Bjarne Bjørnskov Jensen

Retspræsident i Hillerød

bbj@domstol.dk


David Tolstrup Janlow, Webmaster

Fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen

david.janlow@gmail.com


Eva Smith

Professor, emeritus dr.jur. strafferet, tidligere Formand for Det Kriminalpræventive Råd

eva.smith@jur.ku.dk


Flemming Balvig

Professor, emeritus dr.jur. Kriminologi, KU

flemming.balvig@jur.ku.dk


 Flemming Schønnemann

Retspræsident i Lyngby

schoennemann@ofir.dk


Henrik Rindom

Psykiatrisk overlæge, Hvidovre Hospital og Leder af misbrugsklinikken i København

rindom@dadlnet.dk


Jens Tolstrup

Forhenværende arrestinspektør

jens.tolstrup@kriminalforsorgen.dk


Jesper Ryberg

Professor, dr.phil. i Etik og Retsfilosofi, RUC

ryberg@ruc.dk


Klaus Majgaard

Adm. Direktør for Børne- Ungdomsforvaltningen i Odense

klm@klaus-majgaard.dk


Lars Holmberg

Lektor, ph.d., kriminologi, KU.

lars.holmberg@jur.ku.dk


Lars Thuesen

lars.thuesen@win-org.eu


Linda Kjær Minke

Lektor, socilog.

lkm@sam.sdu.dk


 

Niels Otto Jensen

Retspræsident i Hjørring

noj@domstol.dk


Ole Hansen

Tidl. fængselsinspektør

pallehansen@parkmail.dk


Ole Ingstrup

Ph.d. Tidl. direktør for kriminalforsorgen i Canada

oi@ingstrup-p.dk


Otto Bisgaard

Tidligere Retspræsident

ottobisgaard@mail.dk


Per B. Christensen

Direktør i Børne-og kulturforvaltningen i Næstved

perbc@naestved.dk


Peter Ege

Tidligere Socialoverlæge, Kbh. Kommune

p.ege@dadlnet.dk


Peter Scharff Smith

Lektor Institut ved Juridisk institut, Oslo

p.s.smith@jus.uio.no


Thomas Elholm

Professor i Strafferet, SDU

tel@sam.sdu.dk


Tove Munk

Tidl. Seminarierektor

tove.munk@mail.dk