Medlemmer

Koordinationsgruppe:

 Helle Lokdam

Formand. Advokat

helle@lokdam.dk

 

Bodil Philip

Næstformand. Tidligere fængselsinspektør Statsfængslet i Ringe

bodil.philip@gmail.com

 

Birgitte Holmberg Pedersen

Retspræsident i Helsingør

bhp@domstol.dk

 

Jens Tolstrup

Forhenværende arrestinspektør

jens.tolstrup@kriminalforsorgen.dk

 

Peter Scharff Smith

Lektor Institut ved Juridisk institut, Oslo

p.s.smith@jus.uio.no

 

————————————————————————

 

Sekretariat:

David Tolstrup Janlow

david.janlow@gmail.com

 

————————————————————————

 

Medlemmer:

Allan Baumann

Faglig sekretær, BUPL

allan@baumann.dk

 

Anette Storgaard

Lektor ved Juridisk Institut Aarhus

as@law.au.dk

 

Anne Berglund

Konsulent i Skole- og dagbehandlingsinstitutionen Sputnik

anb@skolensputnik.dk

 

Annette Esdorf

Vicedirektør i Kriminalforsorgen

ae@kriminalforsorgen.dk

 

Annika Snare

Lektor, dr.crim., Kriminologi, KU

annika.snare@gmail.com

 

Bettina Post

bettinapost@hotmail.com

 

Bjarne Bjørnskov Jensen

Retspræsident i Hillerød

bbj@domstol.dk

 

Eva Smith

Professor, emeritus dr.jur. strafferet, tidligere Formand for Det Kriminalpræventive Råd

eva.smith@jur.ku.dk

 

Kasper Fisker

Stabsleder i Den Kriminalpræventive Enhed, Albertslund

kasper.fisker@albertslund.dk

 

Flemming Balvig

Professor, emeritus dr.jur. Kriminologi, KU

flemming.balvig@jur.ku.dk

 

Flemming Schønnemann

Retspræsident i Lyngby

schoennemann@ofir.dk

 

Henrik Rindom

Psykiatrisk overlæge, Hvidovre Hospital og Leder af misbrugsklinikken i København

rindom@dadlnet.dk

 

Jesper Ryberg

Professor, dr.phil. i Etik og Retsfilosofi, RUC

ryberg@ruc.dk

 

Klaus Majgaard

Adm. Direktør for Børne- Ungdomsforvaltningen i Odense

klm@klaus-majgaard.dk

 

Lars Holmberg

Lektor, ph.d., kriminologi, KU.

lars.holmberg@jur.ku.dk

 

Lars Thuesen

lars.thuesen@win-org.eu

 

Linda Kjær Minke

Lektor, socilog.

lkm@sam.sdu.dk

 

Manfred W. Petersen

Tidligere Forsvarsadvokat

manfred.w.petersen@gmail.com

 

Monia Fleischer Ben Soltane

 

Niels Otto Jensen

Retspræsident i Hjørring

noj@domstol.dk

 

Ole Hansen

Tidl. fængselsinspektør

pallehansen@parkmail.dk

 

Ole Ingstrup

Ph.d. Tidl. direktør for kriminalforsorgen i Canada

oi@ingstrup-p.dk

 

Otto Bisgaard

Tidligere Retspræsident

ottobisgaard@mail.dk

 

Per B. Christensen

Direktør i Børne-og kulturforvaltningen i Næstved

perbc@naestved.dk

 

Peter Ege

Tidligere Socialoverlæge, Kbh. Kommune

p.ege@dadlnet.dk

 

Thomas Elholm

Professor i Strafferet, SDU

tel@sam.sdu.dk

 

Tove Munk

Tidl. Seminarierektor

tove.munk@mail.dk