Velkommen til Forsete.org

Navnet Forsete stammer fra nordisk mytologi. Forsete er søn af Balder og Nanna, og han beskrives som retfærdighedens gud, der mestrer at løse indviklede konflikter, og han er ordfører på Asernes ting.

Forsetes formål er:

• at støtte og fremme ideerne bag en retsstat, herunder at arbejde for at fremme respekten for magtens tredeling mellem folketing, regering og domstolene,
• at fremme en ordentlig og saglig retspolitisk/kriminalpolitisk debat,
• at arbejde for, at kendskabet til og forståelsen af det retspolitiske/kriminalpolitiske felt bliver bedre i alle dele af vort samfund,
• at arbejde for, at den meget store viden og erfaring, der findes på disse områder, indgår i beslutningsgrundlaget med betydelig vægt ved vedtagelse af love og forvaltningen heraf,
• at arbejde for, at de internationale konventioner, som staten har tiltrådt, overholdes,
• at arbejde for at fremme det gode sociale arbejde, som bygger på dialog og respekt mellem myndigheder og socialt udsatte,
• at arbejde for, at frihedsstraffen reserveres til de groveste forbrydelser, og at frihedsstraffen ikke gøres mere byrdefuld, end hvad der følger af frihedsberøvelsens gennemførelse.

Medlemmer:

Forsete består af fagfolk med viden og erfaring indenfor det rets- og kriminalpolitiske område. Man kan anmode om at blive medlem, hvorefter bestyrelsen eller generalforsamlingen tager stilling til om, man kan optages.