Retsstaten under pres 2021

Den 6. december 2021 holdt Forsete i samarbejde med Djøf en konference på Christiansborg.
Emnet var retsstaten set i et europæisk og dansk perspektiv. Konferencen var opdelt i fire dele:
1) Domstolenes uafhængighed, 2) Retsstatens betydning for borgeren, 3) Menneskerettigheder og
4) En afsluttende paneldebat.
Baggrunden for konferencen var en bekymring blandt fagfolk om udviklingen i Europa og Danmark
inden for retsvæsenet.

Alle indlæg kan ses hver for sig og er markeret med kursiv på programmet. Indlæggene er skrevet
ud og kan ses sammen med Konferencens synopsis i det vedhæftede.

Konferencen kan tillige ses nedenfor. Henvisninger til de enkelte indlæg hertil er skrevet i parentes i programmet.

Program

Velkommen ved Samira Nawa MF. 7:00
Indledning ved moderator Bent Carlsen. 10:02


Afsnit I: Domstolenes uafhængighed
Retsstaten under pres i europæisk perspektiv. 11:52
Oplæg ved Thomas Gammeltoft-Hansen

Retsstatsprincippet og domstolenes rolle. 22:09
Oplæg ved Mikael Sjöberg

The Current Situation in Poland. 39:29
Oplæg ved Bogdan Jedrys

Korte spørgsmål og svar. 1:11:00

Afsnit II: Retsstatens betydning for borgeren
Betydningen for den enkelte borger. 1:49:26
Oplæg ved Eva Smith


Administrativ fratagelse af statsborgerskab og danske børn i syriske lejre. 2:08:35
Oplæg ved Knud Foldschack

Korte spørgsmål og svar. 2:26:35

Afsnit III: Menneskerettigheder
Den menneskeretlige udvikling i Danmark – nogle tendenser. 3:34:25
Oplæg ved Louise Holck


Risici ved lovgivning i krisetider, herunder Corona. 3:59:33
Oplæg ved Jonas Christoffersen


Korte spørgsmål og svar 4:15:10

Afsnit IV: Paneldebat mellem oplægsholdere og retspolitikere

Paneldebat mellem oplægsholdere og retspolitikere. 5:07:21

Opsummering og afrunding. 5:58:50