Medlemskab:


Ønsker man at blive medlem, sender man ca. ½ side om sig selv og hvorfor man gerne vil være medlem til bestyrelsen eller et medlem af bestyrelsen. Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøderne eller skriftligt. 

Ønsker man at tage et initiativ på Forsetes vegne, skal det ind over bestyrelsen, men det står en frit for at nævne, at man er medlem af Forsete, hvis man ønsker det. 

Der er indtil videre ikke noget kontingent, og der er stor forskel på, hvor aktive medlemmerne er. 

 

Bestyrelse:


Anne Okkels Birk

Kriminolog, cand. scient. pol, krim. dipl.

anne@anneokkels.dk,  27397921

Birgitte Holmberg Pedersen, sekretær

Tidligere retspræsident i Helsingør

birgitteholmbergpedersen@gmail.com,  23740347

Bodil Philip,

Tidligere fængselsinspektør, Statsfængslet i Ringe

bodil.philip@gmail.com,  20404767

Jesper Ryberg

Professor, dr.phil. i Etik og Retsfilosofi, Roskilde Universitet

 ryberg@ruc.dk,  20712013

Kasper Fisker

Stabsleder i Den Kriminalpræventive Enhed, Albertslund Kommune, Leder af RAN LOCAL,  Den Europæsiske Union

kasper.fisker@albertslund.dk,  21593512

Manfred W. Petersen, Kasserer

Tidligere Forsvarsadvokat

manfred.w.petersen@gmail.com, 28109634

 

Øvrige medlemmer:

Allan Baumann

Pædagog, daginstitutionsleder, tidligere faglig sekretær, BUPL

allan@baumann.dk


Anette Storgaard

Professor ved Juridisk Institut,  Aarhus Universitet

as@law.au.dk


Annette Esdorf

Tidligere straffuldbyrdelsesdirektør i Kriminalforsorgen

annetteesdorf@outlook.com

________________________________________________

Anni Højmark 

Retspræsident i Svendborg

annih@domstol.dk


Bettina Post,

Socialrådgiver

bettinapost@hotmail.com


Bjarne Bjørnskov Jensen

Tidligere retspræsident i Hillerød

bjarnebjoernskov@msn.com


Britta Kyvsgaard

Tidligere forskningschef, professor emerita. dr. jur.

bkyvs@outlook.dk

_________________________________________

Clara Juul Holm

Ph.d. -stipendiat i  strafferet og underviser i strafferet og proces, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

clara.juul.holm@jur.ku.dk


David Neutzky-Wulf

Advokat og partner i advokatfirmaet Rørdam og Nyborg

dnw@nrlaw.dk


David Tolstrup Janlow, Webmaster

Fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen

david.janlow@gmail.com


Elisabeth Toft Rasmussen

Cand.scient.adm., Ph.D, Sekretariatsleder i SAVN   

elisabeth.t.rasmussen@savn.dk                     

________________________________________________

Eva Smith

Professor emerita, dr.jur. Københavns Universitet, tidligere Formand for Det Kriminalpræventive Råd

eva.smith@jur.ku.dk


Flemming Balvig

Professor emeritus, dr.jur. Kriminologi, Københavns Universitet

flemming.balvig@jur.ku.dk


Flemming Schønnemann

Tidligere retspræsident i Lyngby, Generalforsamlingsvalgt revisor i Forsete

schoennemann@godmail.dk


 Hans Jørgen Engbo

Tidligere fængselsinspektør i Danmark og direktør for Kriminalforsorgen i Grønland

hjengbo@gmail.com


Helle Lokdam

Forsvarsadvokat

helle@lokdam.dk 


Henrik Rindom

Tidligere psykiatrisk overlæge, Hvidovre Hospital og   Leder af   misbrugsklinikken i København, og nuværende   psykiatrisk   overlæge i Novavi Stofrådgivning og psykiater i   Springbrættet.

rindom@dadlnet.dk


Ida Almann

cand.jur., Fuldmægtig i Justitsministeriet

idaalmann@hotmail.com


Ida Koch

Psykolog og ekstern lektor (emerita) ved Københavns Universitet

koch.ida@get2net.dk

________________________________________________

Jane Ranum,

Forsvarsadvokat

jr@ranumadvokater.dk

______________________________________________________________________________________

Jan Lundbøl Stick

Tidliger chefanklager på Fyn og politimester i Tønder

janstick@dez.dk


Jens Tolstrup

Tidligere arrestinspektør

 jens.tolstrup@kriminalforsorgen.dk


 Julie Laursen

Lektor i kriminologi, Københavns Universitet

Julie.laursen@jur.ku.dk


Katrine Barnekow Rasmussen

Proaktiv Koordinator i Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune og ph.d.-stipendiat på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

katrine@barnekow.dkdk


Kim Østerbye

Tidligere formand for Fængselsforbundet

kim1@youmail.dk


Lars Holmberg

Lektor, ph.d., kriminologi, Københavns Universitet.

lars.holmberg@jur.ku.dk


Lars Plum

Chefkonsulent i Forsvarsministeriet og ekstern lektor i strafferet og straffeproces, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet.

lars.plum@mail.dk


Lea Helene Svane

Jurist og projektleder i Domstolsstyrelsen

svane1970@gmail.com


Linda Kjær Minke

Professor, Syddansk Universitet, Odense.

lkm@sam.sdu.dk


Lis Middelbo Outzen

Overlæge ved retspsykiatrien i Slagelse og psykiatrisk konsulent i Kriminalforsorgen

lismiddelbo@gmail.com

______________________________________________________________________________________

Mette Maria Lorentzen

Forsvarsadvokat, STAGETORN Advokater

ML@stagetorn.dk

______________________________________________________________________________________

Mikael Hertig

cand. scient. pol med særlig interesse for retssociologi, navnlig inden for forvaltningsretten

mh@aquut.com

________________________________________________

Nicoline Lokdam

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet med speciale om brugen af strafcelle i danske fængsler. Oktober 2019 ph.d. stipendiat ved Oslo Universitets sygehus og Oslo Universitet.

nicolinelokdam@gmail.com


Niels Otto Jensen

Retspræsident i Hjørring

noj@domstol.dk

______________________________________________________________________________________

Ole Ingstrup

Ph.d. Tidligere direktør for kriminalforsorgen i Canada

oi@ingstrup-p.dk


Peter Ege

Tidligere Socialoverlæge, Københavns Kommune

p.ege@dadlnet.dk


Peter Scharff Smith

Professor, ph.d,  Oslo Universitet

p.s.smith@jus.uio.no

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Peter Vedel Kessing

Seniorforsker, Ph.D, Dansk Institut for Menneskerettigheder. Adjungeret professor, Juridisk Institut, SDU Deltager i Folketingets Ombudsmands tilsynsbesøg og lukkede institutioner siden 2009.

pvk@humanrights.dk


Preben Søegaard Hansen

Jurist, tidligere vicegeneralsekretær i Dansk Røde Kors, medlem af regeringens udvalg for koordinering i Danmark af arbejdet med den humanitære folkeret (krigens love)

presoehan@gmail.com


Thomas Elholm

Professor i Strafferet, ph.d, Københavns Universitet

thomas.elholm@jur.ku.dk

________________________________________________

Thomas Gammeltoft-Hansen

Professor mso i migration og flygtningeret ved iCourtscenter,  Det juridisk fakultet, Københavns Universitet. Leder forskningsgruppen Nordisk Asylum Law & Data Lab. Tidligere medlem af Flygtningenævnet.

tgh@jur.ku.dk

________________________________________________

Tove Munk

Tidligere Seminarierektor

tove.munk@mail.dk


Gjennom dette samarbeidet kan Forsete, med støtte fra Vavada, utvide sin innflytelse og sikre kvalitetsressurser for sine brukere.