Bestyrelse:


Anne Okkels Birk

Kriminolog, cand. scient. pol, krim. dipl.

anne@anneokkels.dk, tlf: 27397921

Birgitte Holmberg Pedersen, sekretær

Tidligere retspræsident i Helsingør

birgitteholmbergpedersen@gmail.com, tlf: 23740347

Bodil Philip,

Tidligere fængselsinspektør, Statsfængslet i Ringe

bodil.philip@gmail.com, tlf: 20404767

Kasper Fisker

Stabsleder i Den Kriminalpræventive Enhed, Albertslund Kommune, Leder af RAN LOCAL,  Den Europæsiske Union

kasper.fisker@albertslund.dk, tlf: 21593512

Manfred W. Petersen, Kasserer

Tidligere Forsvarsadvokat

manfred.w.petersen@gmail.com, tlf: 28109634

Peter Vedel Kessing

Seniorforsker, Ph.D, Dansk Institut for Menneskerettigheder. Adjungeret professor, Juridisk Institut, SDU Deltager i Folketingets Ombudsmands tilsynsbesøg og lukkede institutioner siden 2009.

pvk@humanrights.dk, tlf: 91325743

Øvrige medlemmer:

Allan Baumann

Pædagog, daginstitutionsleder, tidligere faglig sekretær, BUPL

allan@baumann.dk


Anette Storgaard

Professor ved Juridisk Institut,  Aarhus Universitet

as@law.au.dk


Annette Esdorf

Tidligere straffuldbyrdelsesdirektør i Kriminalforsorgen

annetteesdorf@outlook.com

________________________________________________________________________________________________________________

Anni Højmark 

Retspræsident i Svendborg

annih@domstol.dk


Bettina Post,

Socialrådgiver

bettinapost@hotmail.com


Bjarne Bjørnskov Jensen

Tidligere retspræsident i Hillerød

bjarnebjoernskov@msn.com


Clara Juul Holm

Ph.d. -stipendiat i  strafferet og underviser i strafferet og proces, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

clara.juul.holm@jur.ku.dk


David Neutzky-Wulf

Advokat og partner i advokatfirmaet Rørdam og Nyborg

dnw@nrlaw.dk


David Tolstrup Janlow, Webmaster

Fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen

david.janlow@gmail.com


Eva Smith

Professor emerita, dr.jur. Københavns Universitet, tidligere Formand for Det Kriminalpræventive Råd

eva.smith@jur.ku.dk


Flemming Balvig

Professor emeritus, dr.jur. Kriminologi, Københavns Universitet

flemming.balvig@jur.ku.dk


Flemming Schønnemann

Tidligere retspræsident i Lyngby, Generalforsamlingsvalgt revisor i Forsete

schoennemann@godmail.dk


 Hans Jørgen Engbo

Tidligere fængselsinspektør i Danmark og direktør for Kriminalforsorgen i Grønland

hjengbo@gmail.com


Helle Lokdam

Forsvarsadvokat

helle@lokdam.dk 


Henrik Rindom

Tidligere psykiatrisk overlæge, Hvidovre Hospital og   Leder af   misbrugsklinikken i København, og nuværende   psykiatrisk   overlæge i Novavi Stofrådgivning og psykiater i   Springbrættet.

rindom@dadlnet.dk


Ida Ahlmann

stud. jur.

idaalmann@hotmail.com


Jane Ranum,

Forsvarsadvokat

jr@ranumadvokater.dk

________________________________________________________________________________________________________________

Jan Lundbøl Stick

Tidliger chefanklager på Fyn og politimester i Tønder

janstick@dez.dk


Jens Tolstrup

Tidligere arrestinspektør

 jens.tolstrup@kriminalforsorgen.dk


 Jesper Ryberg

Professor, dr.phil. i Etik og Retsfilosofi, Roskilde Universitet

 ryberg@ruc.dk


Katrine Barnekow Rasmussen

Proaktiv Koordinator i Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune og ph.d.-stipendiat på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

katrine@barnekow.dkdk


Kim Østerbye

Tidligere formand for Fængselsforbundet

kim1@youmail.dk


Lars Holmberg

Lektor, ph.d., kriminologi, Københavns Universitet.

lars.holmberg@jur.ku.dk


Lars Plum

Chefkonsulent i Forsvarsministeriet og ekstern lektor i strafferet og straffeproces, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet.

lars.plum@mail.dk


Lea Helene Svane

Jurist og projektleder i Domstolsstyrelsen

svane1970@gmail.com


Linda Kjær Minke

Professor, Syddansk Universitet, Odense.

lkm@sam.sdu.dk


Lis Middelbo Outzen

Overlæge ved retspsykiatrien i Slagelse og psykiatrisk konsulent i Kriminalforsorgen

lismiddelbo@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________

Mikael Hertig

cand. scient. pol med særlig interesse for retssociologi, navnlig inden for forvaltningsretten

mh@aquut.com

________________________________________________________________________________________________________________

Nicoline Lokdam

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet med speciale om brugen af strafcelle i danske fængsler. Oktober 2019 ph.d. stipendiat ved Oslo Universitets sygehus og Oslo Universitet.

nicolinelokdam@gmail.com


Niels Otto Jensen

Retspræsident i Hjørring

noj@domstol.dk


Ole Hansen

Tidligere fængselsinspektør

pallehansen@parkmail.dk


Ole Ingstrup

Ph.d. Tidligere direktør for kriminalforsorgen i Canada

oi@ingstrup-p.dk


Peter Ege

Tidligere Socialoverlæge, Københavns Kommune

p.ege@dadlnet.dk


Peter Scharff Smith

Professor, ph.d,  Oslo Universitet

p.s.smith@jus.uio.no


Preben Søegaard Hansen

Jurist, tidligere vicegeneralsekretær i Dansk Røde Kors, medlem af regeringens udvalg for koordinering i Danmark af arbejdet med den humanitære folkeret (krigens love)

presoehan@gmail.com


Thomas Elholm

Professor i Strafferet, ph.d, Københavns Universitet

thomas.elholm@jur.ku.dk

________________________________________________________________________________________________________________

Thomas Gammeltoft-Hansen

Professor mso i migration og flygtningeret ved iCourtscenter,  Det juridisk fakultet, Københavns Universitet. Leder forskningsgruppen Nordisk Asylum Law & Data Lab. Tidligere medlem af Flygtningenævnet.

tgh@jur.ku.dk

________________________________________________________________________________________________________________

Tove Munk

Tidligere Seminarierektor

tove.munk@mail.dk