Underskriftindsamling mod en sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

petition4De 4 blå oppositionspartier (DF, venstre, de konservative og LA) har fremsat et fælles beslutningsforslag om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og indføre en ungdomsdomstol for de 12-17årige, der udover jurister også skal have børnefaglig kompetence. Forslaget, der vil blive gennemført, hvis blå blok vinder valget, betyder, at børn helt ned til 5. klasse vil kunne stilles for en domstol.

–          Det er ejendommeligt, at forslaget kommer netop nu, hvor tal fra politiet viser, at de 10-14åriges kriminalitet er faldet med ikke mindre end 66 % siden 2006. Det tyder på, at forældre og kommuner er på rette vej. Det er derfor et mysterium, hvorfor man vil ændre til et system, der kendes fra lande med højere ungdomskriminalitet.

–          Den af den tidligere borgerlige regering nedsatte ungdomskommission bestående af politifolk, anklagere, dommere, ungdomsinstitutionsledere, børnesagkyndige og forskere behandlede spørgsmålet om en nedsættelse fra 15 til 14 år meget omhyggeligt over næsten 50 sider. Man forudsatte en ungdomsdomstol, men nåede alligevel til en klar afvisning bl.a. fordi der er en stemplingseffekt for barnet ved at stille det for en domstol, der kan få negativ betydning for dets fremtid.

–          Da den kriminelle lavalder i en periode var nedsat til 14 år gav det ingen ændring i kriminalitetsmønsteret for de 14-årige. Ligesom det ikke ændrede sig, da den blev sat ned igen til 14 år.

–          Forslagsstillerne fremhæver, at der er tale om en retssikkerhedsgaranti for barnet, idet det nu vil få en forsvarer. En forsvarer vil imidlertid koncentrere sig om beviserne mod barnet og ikke råde barnet til at tilstå noget, der ikke kan bevises. Men er det det, et barn, der er trådt ved siden af, har brug for? Har det ikke brug for at sætte sig ned med en voksen, det har tillid til, og lægge kortene på bordet, så det skete så vidt muligt kan gøres godt igen, og barnet kan komme videre med en ren samvittighed? Retssikkerhed for børn er omsorg og opdragelse – ikke forsøg på at skjule kriminalitet.

–          Nedennævnte organisationer og langt de fleste eksperter støtter vore synspunkter.   Hvis du ligesom vi mener, at børn under 15 år skal opdrages (helst af deres forældre) og ikke straffes af det juridiske system, beder vi dig skrive under på denne underskriftindsamling – og sende et link til dine venner.

• Forsete
• Børnerådet
• Fængselsforbundet
• Kriminalforsorgsforeningen
• Dansk Socialrådgiverforening
• FADD – foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
• LOS – de private sociale tilbud
• Red Barnet
• BUPL
• Socialpædagogerne
• HK-Kommunal
• Skole og forældre, København
• Danmarks Lærerforening
• Københavns lærerforening
• Det kriminalpræventive Råd

 

For mere information se disse to kroniker:
Blå Bloks kronik i Berlingske af 13.september 2014:
http://www.b.dk/kronikker/indsatsen-skal-skaerpes-for-helt-unge-kriminelle

Eva Smiths kronik i Politiken af 21. september 2014:
http://politiken.dk/debat/ECE2401215/har-de-borgerlige-politikere-glemt-hvordan-deres-boern-var-som-12-aarige/

 

Skriv under her og gør en forskel.

Program for konferencen 19. maj 2015

Konference om sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år

 Programmet for dagen ser således ud:

 

Ordstyrer: Tidligere advokat Manfred W. Petersen

Kl. 14.30   Velkomst ved Forsetes formand Ole Ingstrup.

Kl. 14.40   Indledning af konferencen ved tidligere professor Eva Smith.

Kl. 14.55   Politikerne kommer med korte indlæg af ca. 5 min. varighed i følgende

rækkefølge:

 

 • Simon Emil Ammitzbøll (LA) (får dog 10 min. da fortalerne for forslaget blandt politikerne er i mindretal og Peter Skaarup DF kommer lidt senere),
 • Trine Bramsen (S),
 • Jeppe Mikkelsen (R),
 • Karina Lorentzen (SF),
 • Pernille Skipper (Ø),
 • Josephine Fock (Alternativet).
 • Når Peter Skaarup ankommer får han ordet.

 

Kl. 15.35   Diskussion mellem paneldeltagerne.

Kl. 16.00   Pause med en forfriskning.

Kl. 16.20   Spørgsmål til og diskussion mellem panelet og konferencedeltagerne.

Kl. 17.20 Opsamling af konferencen ved ordstyreren.

Kl. 17.30   Afslutning på konferencen ved formanden for Forsete Ole Ingstrup.

 

Vel mødt – den 19. maj 2015.

Indbydelse til vigtig konference om: Sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

Indbydelse til vigtig konference om:

Sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år

Kom og diskuter forslaget med politikerne.

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete inviterer hermed til konference om ovenstående tema:

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 14.30-17.30 i Tøjhusmuseets rustkammersal

Tøjhusgade 3, 1220 København.

Tænketanken Forsete har taget initiativ til konferencen da de 4 borgerlige partier (DF, LA, C og V) både ønsker en særlig ungdomsdomstol og sænkelse af den kriminelle lavalder til 12 år.

Forsete mener på den baggrund, at det er meget vigtigt, at få en ordentlig offentlig debat om sagen, inden forslaget eventuelt bliver til virkelighed.

Følgende politikere deltager i panelet på konferencen: Trine Bramsen (S), Peter Skaarup (DF), Karina Lorentzen (SF), Pernille Skipper (Ø), Jeppe Mikkelsen, (R), Josephine Fock (Alternativet), Simon Emil Ammitzbøll (LA).

Programmet ser ud som følger og ledes af en ordstyrer:

 1. Velkomst ved formanden for Forsete Ole Ingstrup
 2. Indleder på konferencen: Eva Schmidt, tidl. professor, dr. jur. strafferet, tidl. formand for Det Kriminalpræventive Råd
 3. Panelet bestående af 7 politikere (nævnt ovenfor) holder kort oplæg hver om deres holdning til temaet
 4. Diskussion mellem de politiske partier om deres synspunkter
 5. Pause
 6. Spørgsmål til og diskussion med panelet fra sagkundskaben og fra salen
 7. Opsamling og afslutning ved formanden for Forsete Ole Ingstrup.

Tilmelding til konferencen skal ske til følgende link:  http://forsete.org/tilmelding/. Ved problemer kontakt da David Tolstrup Janlow – david.janlow@gmail.com

 

Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til Anne Berglund tlf. 26826577 / anne.berglund@email.dk

 

Med venlig hilsen på Forsetes vegne

Ole Ingstrup, Formand.

Følg, del og like os på facebook

Mod nedsættelse af den kriminelle lavlader til 12 år!

Forsete har igennem det sidste halve år arbejdet tæt sammen med en række organisationer og individer på, at stoppe nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Disse organisationer er:

 •  LOS – De private sociale tilbud
 • Københavns Lærerforening
 • Fængselsforbundet
 • FADD – Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Red Barnet
 • Huset Zornig
 • BUPL
 • Socialpædagogerne
 • HK-kommunal
 • Skole og Forældre København
 • Danmarks Lærerforening

Siden da har andre organisationer ytret deres støtte for kampagnen på Facebook og målet er, at samle endnu flere organisationers og individers støtte. Derfor opfordrer Forsete til at følge, dele og like på Facebook.

 

 

Ny pressemeddelelse 20. november 2014

Kriminalpolitisk tænketank: Farligt at sænke den kriminelle lavalder

Hvis forslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og oprette en ungdomsdomstol bliver vedtaget, kan det få alvorlige følger og vende en positiv udvikling for de 12-14 årige, mener den kriminalpolitiske tænketank Forsete.

 

”Forslagsstillerne mener, at man ved at gribe hårdere ind i en ung alder kan få stoppet den kriminelle løbebane i tide. Men forskning og praktiske erfaringer peger på, at man bedst stopper børns kriminalitet ved den tidlige indsat og herefter ved en insisterende og koordineret indsats mellem kommune, barnet/den unge, forældre og de sociale tilbud.

Ungdomsdomstolen vil stemple børnene som kriminelle fra en meget tidlig alder og kan komplicere deres sociale liv blandt ikke-kriminelle børn.” Det siger formanden for Forsete, Ole Ingstrup.

Han peger på, at kriminaliteten blandt de 10-14-årige er faldet med 60 procent fra 2006 til i dag, og derfor vil det være forkert at afløse et velfungerende system i en positiv udvikling med en ungdomsdomstol, som vi kender fra lande med langt højere kriminalitet.

”I Forsete er vi enige i, at vi skal blive bedre til at tackle den lille kerne af unge, der begår alvorlig kriminalitet. Men vi kan ikke forstå, hvordan vi opnår dette ved at sænke den kriminelle lavalder helt ned til 12 år. Langt de fleste børn i denne alder begår ingen kriminalitet, og de få, der gør, begår primært småkriminalitet som butikstyverier,” forklarer Ole Ingstrup.

”Der er dog rigtig gode takter i de andre forslag fra de fire partier, som for eksempel oprettelsen af et rejsehold mod ungdomskriminalitet, yderligere forskning og en styrkelse af SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi,” siger Ole Ingstrup, der håber, at forslagsstillerne vil lytte til Forsetes bekymring og vende deres forslag med børnesagkyndige.

Den kriminalpolitiske tænketank Forsete består af fagfolk med stor erfaring inden for kriminalforsorg, jura, børn, unge, sundhed og integration. Forsete blev dannet i 2010 som en reaktion på de senere års udvikling inden for retspolitikken – navnlig indenfor kriminalpolitikken.

Opfordringen til at bremse arbejdet med en sænkelse af den kriminelle lavalder og oprettelse af en ungdomsdomstol er underskrevet af:

 

 • Geert Jørgensen, Direktør i LOS – De private sociale tilbud
 • Kjell Nilsson, Bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening
 • Kim Østerbye, Formand for Fængselsforbundet
 • Søren Skjødt, Formand for FADD – foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge
 • John Hatting, Landsformand i Kriminalforsorgsforeningen
 • Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening
 • Inger Neufeld, Børnepolitisk konsulent i Red Barnet
 • Lisbeth Zornig Andersen, Leder af Huset Zornig
 • Flemming Balvig, Professor Kriminologi, Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Beth Grothe Nielsen, tidligere lektor i strafferet og kriminologi, medlem af Forsete
 • Peter Ege, Socialoverlæge i Københavns Kommune, medlem af Forsete.
 • Anika Snare, lektor i kriminologi ved Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Tove Munk, fhv. Seminarierektor, medlem af Forsete.
 • Ole Hansen, tidligere fængselsinspektør for de Københavnske fængsler, medlem af Forsete
 • Flemming Schønnemann, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Henrik Rindom, Psykiater i Stofrådgivningen København, medlem af Forsete
 • Bodil Philip, Inspektør i Ringe Statsfængsel, medlem af Forsete
 • Eva Smidt, pens. juraprofessor ved Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Helle Lokdam, Advokat, medlem af Forsete
 • Birgitte Holmberg Pedersen, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Niels Otto Jensen, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Otto Bisgaard, fhv. Byretspræsident, medlem af Forsete
 • Allan Baumann, faglig sekretær i BUPL, medlem af Forsete
 • Bjarne Bjørnskov Jensen, Retspræsident, medlem af Forsete
 • Anne Berglund, Konsulent dagbehandlingsskolen Sputnik, medlem af Forsete
 • Jens Tolstrup, tidligere fængselsinspektør i Nyborg Statsfængsel, medlem af Forsete
 • Peter Scharff Smith, Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, medlem af Forsete
 • Jesper Ryberg, Professor ved Institut for kultur og etik ved Roskilde Universitet, medlem af Forsete
 • Lars Holmberg, Lektor ved juridiske Fakultet, Københavns Universitet, medlem af Forsete
 • Thomas Elholm, Professor, Institutleder, Juridisk Institut, Syddansk Universitet, medlem af Forsete
 • Bettina Post, socialrådgiver, Chefkonsulent på Institut for Socialt Arbejde, medlem af Forsete
 • Ole Ingstrup, tidligere direktør for kriminalforsorgen i Canada, formand for Forsete

 

 

Læs mere på Forsetes hjemmeside www.forsete.org

Henvendelse vedrørende pressemeddelelsen kontakt da venligst Forsetes formand, Ole Ingstrup, oi@ingstrup-p.dk eller telefonisk 51 21 66 76.

Ny pressemeddelelse 29. august

Søndag den 29. august 2010-08-29

PRESSEMEDDELELSE FRA DEN KRIMINALPOLITISKE TÆNKETANK FORSETE.

Justitsminister Lars Barfod har i et interview med Matias Seidelin i Politiken i dag meldt ud, at han lancerer et ”trepunktsprogram, der fokuserer benhårdt på at give bedre tilbud til de indsatte i danske fængsler”. Ministerens synspunkt er, at ”hvis kriminaliteten på længere sigt skal ned i det danske samfund, skal der sættes ind med en bedre forebyggende indsats i fængslerne”.

SF har tidligere givet udtryk for tilsvarende ønsker.

FORSETE tilslutter sig helt disse synspunkter, og vi glæder os over, at der nu kommer nye synspunkter på kriminalitetsbekæmpelsen.

Ved at forfølge disse mål, vil regeringen have en solid forskningsmæssig støtte for, hvad den gør, men det er Forsetes opfattelse, at projektet er stort og må gives både den økonomiske og den faglige støtte, som skal til for at projektet skal kunne lykkes. – Vi peger ligeledes på, at det er en afgørende forudsætning for succes, at den frie kriminalforsorg, som fører tilsynet med de prøveløsladte indsatte, styrkes både fagligt, økonomisk og strukturelt.

Samtidig skal vi pege på, at endnu større gevinster kunne opnås, hvis de foreslåede foranstaltninger udstrækkes til også at omfatte den meget store gruppe betinget dømte, som endnu ikke har nået fængselsstraffeniveauet.-

Der er tale om en virkelig god, men temmelig begrænset begyndelse.

Ole Ingstrup

Formand for FORSETE.

FORSETE

P R E S S E M E D D E L E L S E, 23. august 2010

Ny retspolitisk/ kriminalpolitisk tænketank – ”FORSETE”

Dansk Forsorgsselskab har sammen med en kreds af fagfolk i dag etableret tænketanken FORSETE. Baggrunden er i det væsentlige en bekymring for de senere års udvikling inden for retspolitikken – navnlig kriminalpolitikken.
De senere års retspolitik har været ført på baggrund af antagelser om befolkningens retsfølelse, som slet ikke har hold i virkeligheden. FORSETEs mål er bl.a. at bidrage konstruktivt til debatten og fremme, at den sker på grundlag af den omfattende viden og erfaring, der findes på dette område. FORSETE vil tage initiativer til nye relevante forskningsprojekter, som kan give indsigt i bl.a. danskernes retsfølelse, retsfornuft og i kriminalitetsbekæmpelse, og som kan føre til en mere rationel og vidensbaseret kriminalpolitik.
FORSETEs medlemmer er en række fagfolk med stor faglig erfaring inden for de juridiske områder, herunder dommere, advokater og professorer, samt inden for tilgrænsende områder som børn og unge, sundhed, integration og arbejdsmarked, jf. vedhæftede medlemsliste.

Professor Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsfølelse og retsfornuft.

Som et konkret eksempel på viden, som FORSETE vil fremme, kan nævnes Flemming Balvigs undersøgelse om danskernes retsbevidsthed, som blev offentliggjort 19. august 2010.
Undersøgelsen viser, at danskerne ikke kender retspraksis inden for en række alvorlige straffesager. Befolkningen tror, at domstolene idømmer mildere straffe, end de rent faktisk gør, og hvis de selv skulle dømme ville de langt sjældnere idømme lange fængselsstraffe, men i høj grad vælge andre sanktioner, såsom samfundstjeneste, behandling og konfliktråd.
Denne undersøgelse bibringer i meget væsentlig grad ny viden inden for det kriminalpolitiske område om, hvordan befolkningen ønsker, samfundets reaktioner på kriminalitet bør være. Det drejer sig ikke alene om fængsel eller ikke fængsel, men om at anvende andre straffe end fængsel. Nogle mindre skadelige, mere meningsfyldte, mere genoprettende straffe. Undersøgelsen viser endvidere, at befolkningens viden inden for dette væsentlige område er meget begrænset. FORSETE vil bidrage til udbredelsen af viden i håb om, at den kriminalpolitiske debat i højere grad vil basere sig på viden og ikke alene holdninger.
Hvis man vil vide mere, kan man kontakte Ole Ingstrup, Formand for FORSETE og tidl. direktør for Kriminalforsorgen i Canada, samt de øvrige opført på medlemslisten.
FORSETEs idegrundlag og vision er vedhæftet til orientering.
København 23. august 2010
På FORSETEs vegne; Ole Ingstrup (formand) og advokat Helle Lokdam (næstformand)