Civilsamfundet står sammen om Kriminalforsorgen

Konference afholdt fredag den 28. maj 2021 kl. 10.00-12.30

 

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete har sammen med Dignity, Fængselsforbundet i Danmark og Café Exit taget initiativ til at samle organisationer i civilsamfundet om at give forslag til den kommende flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

 

Vi er bekymrede for udviklingen i Kriminalforsorgen og især i arresthusene og fængslerne. Vi ser en udvikling præget af

  • øget brug af fængsel og mindre brug af alternativer til fængsel
  • et stærkt fokus på fysisk og teknisk sikkerhed og restriktioner og mindre fokus på dynamisk sikkerhed og positive relationer mellem indsatte og ansatte
  • en faldende brug af udgang, frigang, behandling i fængslerne og prøveløsladelse

 

Dette har medvirket til overfyldte fængsler og til et råt og konfronterende miljø i fængslerne. Hvilket igen har ført til personaleflugt og vanskeligheder ved at rekruttere personale. For lidt personale i overfyldte fængsler er uheldigt for fængselsmiljøet – en ond cirkel, der bør gøres noget ved.

 

På baggrund af workshops med en bred kreds af civilsamfundsorganisationer vil vi præsentere forslag til flerårsaftalen for retsordførere, der får lejlighed til at respondere på forslagene i en paneldebat.

 

Programmet for konferencen er planlagt således:

10.00 – 10.30:    Kort indledning ved MF Karina Lorentzen (SF) og præsentation af temaet ved professor Linda Kjær Minke, SDU

10.30 – 11.30:        Præsentation af forslag fra 4 workshops om emnerne:

  • Bedre chancer efter fængsling
  • Bedre brug af straf og fængsling
  • Bedre sikkerhed for alle
  • Bedre forståelse af og kontakt til verden udenfor for indsatte

11.30 – 12.30:        Paneldebat med folketingsmedlemmer på baggrund af forslagene

15.00 – 16.00    For evt. interesserede: Uformel online snak om konference og forslag

 

Der vil være plads til op til 300 online deltagere på zoom.

 

Tilmelding sker pr. e-mail, på tilmeld@anneokkels.dk. Husk at skrive om man tilmelder sig til konferencen på zoom og / eller til den uformelle online snak kl. 15. Man vil modtage et link i ugen inden konferencen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.