HASH – reguleret legalisering? En konference om hash.

Den 31. januar 2017 afholder forsete konferencen “HASH -reguleret legalisering?” i Fællessalen på Christiansborg. Af hensyn til Folketingets sikkerhedsbestemmelser er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan kun ske under “arrangementer” senest torsdag den 26. januar 2017, kl. 12. Angiv navn og adresse eller navn og organisation. Deltagergebyr 50 kr., der inkluderer kaffe/the og kage, bedes indbetalt samtidig med tilmelding. Vi gør opmærksom på, at indtjekning i Folketinget tager lang tid pga. sikkerhedsbestemmelserne. Kom derfor i god tid – adgang fra kl. 11.45.

Program
Ordstyrer: Advokat Manfred W. Petersen
12.30-12.40 Velkomst på vegne af Folketinget v/ Lotte Rod, MF, Radikale Venstre.
12.40-12.55 Velkomst og indledning v/ formand for Forsete, advokat Helle Lokdam.
12.55-13.10 Hvorfor overveje en reguleret legalisering af hash? v/ overlæge Peter Ege
13.10-13.25 Kan hash reguleres på anden måde end ved straf? v/ professor Flemming Balvig.
13.25-13.40 Hash som rusmiddel og medicin v/ overlæge Henrik Rindom
13.40-13.55 Vil reguleret legalisering give bedre beh.muligh.? v/ socialrådgiver Trine Ry
13.55-14.10 Københavnermodellen, en forsøgsordning, v/Socialborgmester Jesper Christensen
14.10-14.25 Hvorfor interesserer Landbrug &Fødevarer sig for hamp og cannabis? v/ Viceformand for erhvervsorganisationen Landbrug- og fødevarer Lars Hvidtfeldt.
14.30-15.00 KAFFEPAUSE
15.00- 16.00 Politikerdebat med deltagelse af både sundheds- og retspolitiske ordførere
16.00-17.20 Spørgerunde hvor oplægsholderne deltager i et panel
17.20-17.30 Afslutning og perspektivering ved formand for Forsete, advokat Helle Lokdam

 • Præsentation af oplægsholderne
  Lotte Rod: cand.scient. pol og medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre og har været: Børneordfører, Boligordfører, Etisk Råd-ordfører, Indfødsretsordfører, Psykiatriordfører, Sundhedsordfører og Ungdomsuddannelsesordfører.
 • Helle Lokdam: advokat og formand for den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete.
 • Peter Ege: Overlæge i Socialforvaltningen i Københavns Kommune indtil 2011, hvor han gik på pension. Tidligere medlem af Narkotikarådet. Sundhedsstyrelsens saglige rådgiver vedr. narkotikaspørgsmål indtil 2011. Medlem af Gadejuristens bestyrelse. Har publiceret adskillige bøger og artikler om stofafhængighed. Som ansat i Københavns Kommune med til at udarbejde forslaget om en forsøgsordning med legal regulering af hash.
 • Flemming Balvig: er professor emeritus, Han er uddannet sociolog og dr.jur. Han var ansat på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet fra 1972 til 2015 som kriminolog og retssociolog – og han er stadig tilknyttet KU, nu som emeritus. Balvig har i år været med til at grundlægge og stifte af AFFORD, Akademiet for Forebyggelse Danmark (Afford.dk).”
 • Henrik Rindom: Overlæge, speciallæge i psykiatri. har særlig beskæftiget sig med såvel alkohol-som stofmisbrug. Han har siden 2001 foruden sin ansættelse ved Hvidovre Hospital været tilknyttet behandlingstilbuddet Stofrådgivningen som psykiater. Forfatter til flere videnskabelige artikler og bøger, herunder Rusmidlernes Biologi.
 • Trine Ry: socialrådgiver. Trine har beskæftiget sig med udsatte unge og illegale rusmidler de sidste 20 år. Hun har blandt andet arbejdet med de mest marginaliserede unge som opsøgende medarbejder på Christiania og Vesterbro og været chef for Stofrådgivningen, der er et behandlingstilbud til unge. Trine er særligt optaget af at nå ud til unge, der ikke selv giver udtryk for, at de ønsker hjælp og at etablere et behandlingssystem, der er tilrettelagt efter de unges behov og ikke omvendt.
 • Jesper Christensen: Socialborgmester i Københavns Kommune. Siden han første gang blev valgt til Borgerrepræsentationen i 2001, har han bl.a. været næstformand for Borgerrepræsentationen. I de seneste ti år har han været medlem af Økonomiudvalget i Københavns Kommune. I sit virke som politiker i Københavns Kommune har han varetaget en række bestyrelsesposter. Han har bl.a. været formand for Ungdomsskolen i 12 år samt været næstformand for Metroselskabet i perioden 2006-2013. Han har været socialborgmester siden 1. januar 2014.
 • Lars Hvidtfeldt: Cand.agro. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Viceformand for Primærsiden, Landbrug & Fødevarer. Godsejer Gl. Kirstineberg Gods og driver Kirstineberg A/S og Dansk Herregaards Frugt, TastingDenmark aps. Tidligere formand for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer. Formand for bestyrelsen for Folketidende Gruppen og, Malmö Tidningstryk og for Sannarp AB; medl. af repræsentantskabet for Realdania; medl. af best. for Rotationen A/S.

One thought on “HASH – reguleret legalisering? En konference om hash.

 1. Jeg lider af ptsd har gennem året været så kraftig medicineret at jeg til sidst sad som en ren zombie.jeg var stadig angst ,kunne ikke stadig ikke handle ind og læse andet end overskifter.af nød fik jeg fat i noget pot.Jeg stoppede med at 150 mg.sereqel ugen efter fjernede jeg sovemedicinen og her for 8 dage siden fjernede jeg zymbaltaen 50 mg.Jeg har haft 8 dage med bunker af voldsomme bivirkninger eks.stød gennem kroppen det er heldigvis ved at være overstået.jeg er sluppet ud af mit medicinske fængsel og kan mærke mig selv.hvorfor skal jeg være kriminel.ps minpsykiater vil ikke længere snakke med mig
  Kun hvis jeg vil betegne mig som misbruger eller tage alle pillerne.Jeg er ikke misbruger og jeg tager aldrig den frygtelige medicin igen

 2. Husk også dette arrangement lørdag den 281.!

  Flot program med bl.a Søs Egelind, Moffe, Henrik Rindom, Tina Horsted, Manu Sareen og Peter Ege

  Ordstyrerne er: Britta Lillesøe og Michael Jourdan

  Gæster fra Holland:

  Ton Nabben (Kriminolog).
  Ariella Verheul (Amsterdams bystyre).
  Rob Hofland (Amsterdams bystyre).

  VIP liste:
  Søs Egelind (Skuespiller).
  Manu Sareen (Alternativet).
  Frank Hedegaard (SF)
  Knud Josefsen (Christianshavner).
  Poul Cohrt (Christianshavns lokaludvalg).

  Christianias naboer.

  Rikke Jakobsen(Medicinsk Cannabis Forening Danmark)
  Paul Hauch Fenger (Advokat).
  Hardy Madsen (Apoteker).
  Alexander Lund (Afkriminaliser cannabis).
  Kurt Salvesen (Gigtpatient).
  Jack Mikkelsen (Sclerose patient).

  Politikere / Christiansborg
  Lars Aslan Rasmussen (Socialdemokratiet).
  Pernille Rosenkrantz Theil (Socialdemokratiet).
  Susan Hedelund (Socialdemokratiet). Sundhedsordfører.
  Peter Hummelgaard Thomsen (Socialdemokratiet).
  Naser Khader (Konservative).
  Preben Bang Henriksen (Venstre). Retsordfører.
  Maibritt Kattrup (Liberal Alliance). Sundhedsordfører.
  Lisbeth Beck Poulsen (SF) Retsordfører.
  Peter Kofod Poulsen (DF) Retsordfører.
  Rune Lund (Enhedslisten). Retsordfører.
  Peter Veblund (Enhedslisten). Sundhedsordfører.
  Niko Grünfeld (Alternativet).

  Politikere / Københavns rådhus:
  Jesper Christensen (Socialdemokratiet) Sundhedsborgmester.
  Lars Weiss (Socialdemokratiet) Gruppeformand.
  Rikke Lauritzen (Enhedslisten).
  Ninna Thomsen (SF). Sundhedsborgmester.
  Sidse Maria Welling (SF).

  Andre:
  Læger: Henrik Rindom, Tina Horsted, Peter Ege
  Claus “Moffe” Nielsen (X sælger af cannabis olie til syge)
  Forsvarsadvokat Hanne Reumert
  Tom Guldbæk Olsen (X-Uroer).

  Desuden vil Klaus Trier Tuxen (Hampepartiet) holde et lille oplæg om Marijuana Marchen i Danmark.

  Der bliver også lidt musik:
  De tabte børns klub og Sorteper med flere”

  https://www.facebook.com/211815738996241/photos/a.211823905662091.1073741828.211815738996241/690484091129401/?type=3&theater

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.