Forsetes jubilæumskonference

Torsdag den 27. august 2020 fejrede Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete sit 10 års jubilæum med en konference i København, Tænketankens formål er bl.a. at bidrage til en saglig og ordentlig rets- og kriminalpolitisk udvikling. Tænketankens medlemmer er fagfolk med viden og erfaring inden for det rets- og kriminalpolitiske område, herunder professorer, retspræsidenter, advokater og kriminalforsorgen.

Programmet så ud, som følger:

FORSETE – 10 ÅRS JUBILÆUMSKONFERENCE
TORSDAG DEN 27. AUGUST, KL. 15-18
VARTOV, Farvergade 27, 1463 København K, STORE SAL indgang i gården th, 1. sal

14.30 – Døren åbnes og der serveres en forfriskning

15.00 – Indledning ved FORSETES formand, advokat Helle Lokdam og optræden af  FANGEKORET

15.30 – SIGNALLOVGIVNING SVÆKKER RETSSTATEN ved professor Thomas Elholm

Dansk straffelovgivning er gået fra (i det 20 årh.) at være præget af primært rationelle overvejelser om straffens virkninger og bivirkninger, til (i det 21. årh.) primært at være styret af behovet for at sende bestemte signaler om retsfølelse og handlekraft. Det skaber ikke alene praktiske problemer for retsanvenderen (politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg), men bidrager også til at nedbryde fundamentale retsstatslige principper.

HVORDAN KAN FÆNGSLER NORMALISERES? ved professor Linda Kjær Minke

”Vi har i de sidste årtier oplevet en meget stærk udvikling i retning af murens nedbrydning (…) Man ser murene omkring anstalterne falde.” Ordene er sagt af den tidligere direktør for fængselsvæsenet Lars Nordskov Nielsen, der på dommerfuldmægtigforeningens årsmøde den 29. august 1969 fortalte om kriminalforsorgens udviklingslinjer, men hvordan er murens tilstand her 50 år senere?

Læs oplægget her.

16.15 – PAUSE Servering af the/kaffe og kage

16.45 – FREMTIDENS DOMSTOLE OG KUNSTIG INTELLIGENS ved professor Jesper Ryberg

Der er i dag en kraftigt voksende opmærksomhed på, hvordan fremtidens domstole kommer til at fungere. Herunder hvordan kunstig intelligens i stigende grad vil vinde indpas i domstolsarbejde. Mens introduktionen af computerdrevne algoritmer kan åbne en række nye muligheder, rejser de dog også udfordringer -f. eks. i form af transparens og bias- som kræver omtanke.

EN NY OG BEDRE NARKOTIKAPOLITIK ved overlæge Henrik Rindom

Når vi nu i de kommende år skal spare penge er misbrugsområdet et godt sted at starte. Lad os lære noget af dem der rent faktisk har formået at gøre det. Hver gang vi får en ung ud af sit hashmisbrug, og i gang med ”det gode liv”, kommer vi til at spare millioner. Det kræver fleksibilitet i behandlingen og fokus på den enkles problemer. Men frem for alt skal vi kunne skabe den gode relation. Vi når det aldrig gennem kriminalisering.

Læs oplægget her.

17.30 – AFRUNDING ved Helle Lokdam

Konferencen slutter med en eftersnak, hvor der serveres vin, vand og øl

19.00              Dørene lukkes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.