Forslag til næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen

Under overskriften Civilsamfundet står sammen om Kriminalforsorgen har 48 personer på tværs af 18 civilsamfundsorganisationer udarbejdet forslag til næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Det gjorde de i fire workshops under overskrifterne Bedre chancer efter fængsling, Bedre brug af straf og fængsling, Bedre sikkerhed for alle samt Bedre kontakt til og forståelse af omverdenen.

Nogle af forslagene er foreløbigt opsummeret i denne pdf. Forsete arbejder videre med dels oversigten over forslag, dels en uddybende tekst.

Læs forslagene her og uddybende materiale her.

Civilsamfundet står sammen om Kriminalforsorgen

Konference afholdt fredag den 28. maj 2021 kl. 10.00-12.30

 

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete har sammen med Dignity, Fængselsforbundet i Danmark og Café Exit taget initiativ til at samle organisationer i civilsamfundet om at give forslag til den kommende flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

 

Vi er bekymrede for udviklingen i Kriminalforsorgen og især i arresthusene og fængslerne. Vi ser en udvikling præget af

  • øget brug af fængsel og mindre brug af alternativer til fængsel
  • et stærkt fokus på fysisk og teknisk sikkerhed og restriktioner og mindre fokus på dynamisk sikkerhed og positive relationer mellem indsatte og ansatte
  • en faldende brug af udgang, frigang, behandling i fængslerne og prøveløsladelse

 

Dette har medvirket til overfyldte fængsler og til et råt og konfronterende miljø i fængslerne. Hvilket igen har ført til personaleflugt og vanskeligheder ved at rekruttere personale. For lidt personale i overfyldte fængsler er uheldigt for fængselsmiljøet – en ond cirkel, der bør gøres noget ved.

 

På baggrund af workshops med en bred kreds af civilsamfundsorganisationer vil vi præsentere forslag til flerårsaftalen for retsordførere, der får lejlighed til at respondere på forslagene i en paneldebat.

 

Programmet for konferencen er planlagt således:

10.00 – 10.30:    Kort indledning ved MF Karina Lorentzen (SF) og præsentation af temaet ved professor Linda Kjær Minke, SDU

10.30 – 11.30:        Præsentation af forslag fra 4 workshops om emnerne:

  • Bedre chancer efter fængsling
  • Bedre brug af straf og fængsling
  • Bedre sikkerhed for alle
  • Bedre forståelse af og kontakt til verden udenfor for indsatte

11.30 – 12.30:        Paneldebat med folketingsmedlemmer på baggrund af forslagene

15.00 – 16.00    For evt. interesserede: Uformel online snak om konference og forslag

 

Der vil være plads til op til 300 online deltagere på zoom.

 

Tilmelding sker pr. e-mail, på tilmeld@anneokkels.dk. Husk at skrive om man tilmelder sig til konferencen på zoom og / eller til den uformelle online snak kl. 15. Man vil modtage et link i ugen inden konferencen.

Konference d. 26. april 2021

Retsstaten under pres

Den 26. april 2021 afholder Forsete i samarbejde med DJØF en konference om den retning den danske retsstat har, og bekymringerne om samme. Konferencen foregår i tidsrummet 10.00-16.00, hvor der også er mulighed for online fremmøde – deltagelse er gratis.

Der har været stor interesse fra tilmeldelsens start, men du skal ikke fortvivle, hvis du kommer på venteliste til den fysiske konference, for det kan godt være, at der alligevel bliver plads, når vi nærmer os den 26. april.
Under alle omstændigheder opfordres du til at melde sig til en online plads.

Vi håber på, at se dig.

Forsetes jubilæumskonference

Torsdag den 27. august 2020 fejrede Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete sit 10 års jubilæum med en konference i København, Tænketankens formål er bl.a. at bidrage til en saglig og ordentlig rets- og kriminalpolitisk udvikling. Tænketankens medlemmer er fagfolk med viden og erfaring inden for det rets- og kriminalpolitiske område, herunder professorer, retspræsidenter, advokater og kriminalforsorgen.

Programmet så ud, som følger:

FORSETE – 10 ÅRS JUBILÆUMSKONFERENCE
TORSDAG DEN 27. AUGUST, KL. 15-18
VARTOV, Farvergade 27, 1463 København K, STORE SAL indgang i gården th, 1. sal

14.30 – Døren åbnes og der serveres en forfriskning

15.00 – Indledning ved FORSETES formand, advokat Helle Lokdam og optræden af  FANGEKORET

15.30 – SIGNALLOVGIVNING SVÆKKER RETSSTATEN ved professor Thomas Elholm

Dansk straffelovgivning er gået fra (i det 20 årh.) at være præget af primært rationelle overvejelser om straffens virkninger og bivirkninger, til (i det 21. årh.) primært at være styret af behovet for at sende bestemte signaler om retsfølelse og handlekraft. Det skaber ikke alene praktiske problemer for retsanvenderen (politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg), men bidrager også til at nedbryde fundamentale retsstatslige principper.

HVORDAN KAN FÆNGSLER NORMALISERES? ved professor Linda Kjær Minke

”Vi har i de sidste årtier oplevet en meget stærk udvikling i retning af murens nedbrydning (…) Man ser murene omkring anstalterne falde.” Ordene er sagt af den tidligere direktør for fængselsvæsenet Lars Nordskov Nielsen, der på dommerfuldmægtigforeningens årsmøde den 29. august 1969 fortalte om kriminalforsorgens udviklingslinjer, men hvordan er murens tilstand her 50 år senere?

Læs oplægget her.

16.15 – PAUSE Servering af the/kaffe og kage

16.45 – FREMTIDENS DOMSTOLE OG KUNSTIG INTELLIGENS ved professor Jesper Ryberg

Der er i dag en kraftigt voksende opmærksomhed på, hvordan fremtidens domstole kommer til at fungere. Herunder hvordan kunstig intelligens i stigende grad vil vinde indpas i domstolsarbejde. Mens introduktionen af computerdrevne algoritmer kan åbne en række nye muligheder, rejser de dog også udfordringer -f. eks. i form af transparens og bias- som kræver omtanke.

EN NY OG BEDRE NARKOTIKAPOLITIK ved overlæge Henrik Rindom

Når vi nu i de kommende år skal spare penge er misbrugsområdet et godt sted at starte. Lad os lære noget af dem der rent faktisk har formået at gøre det. Hver gang vi får en ung ud af sit hashmisbrug, og i gang med ”det gode liv”, kommer vi til at spare millioner. Det kræver fleksibilitet i behandlingen og fokus på den enkles problemer. Men frem for alt skal vi kunne skabe den gode relation. Vi når det aldrig gennem kriminalisering.

Læs oplægget her.

17.30 – AFRUNDING ved Helle Lokdam

Konferencen slutter med en eftersnak, hvor der serveres vin, vand og øl

19.00              Dørene lukkes